IMG 3288

29 czerwca  w siedzibie Starostwa Powiatu Nowotarskiego odbyło się spotkanie w trakcie którego została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej”.

Umowa ta została zawarta pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Michała Ossowskiego 5 na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 maja 2025 r. Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej z siedzibą w Rabie Wyżnej 435a jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W spotkaniu brali udział: Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec, Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik i Ksiądz Andrzej Duda.