dworzeczap20NOWY TARG. Miał ten historyczny moment nastąpić jesienią, ale ponad pół roku jeszcze trzeba było czekać na wszystkie dopuszczenia historycznego budynku do eksploatacji. 8. lipca, czyli w najbliższą środę, o godz. 11.00, obiekt Dworca Kolejowego zostanie uroczyście otwarty. 

Zbiega się to w czasie z wakacyjną przerwą w modernizacyjnych pracach na linii Chabówka – Zakopane i przywróceniem kolejowych połączeń, na czele z kursami Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Towarzysząca otwarciu wystawa kolejowa ma zwiastować ekspozycję Nowotarscy Artyści. 

Dworzec kolejowy został zmodernizowany w ramach projektu pn. Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu, złożony w ramach działania 7.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja mocno związanego z historią miasta jednak bardzo zniszczałego, zaniedbanego i wyeksploatowanego c.k. austriackiego obiektu, zaczęła się jesienią 2018, wkrótce po nabyciu go przez miasto w drodze komunalizacji. Zarządzany wcześniej przez jedną ze spółek PKP dworzec – po wyłączeniu poczekalni, kas biletowych, sanitariatów, baru – de facto zatracił swoje funkcje. Jedyną oznaką życia było w nim mieszkanie zakładowe na piętrze. W takim stanie przejęło dworzec miasto.

Do generalnego remontu mobilizowała odrestaurowana już wcześniej Wieża Wodna, w której czasową siedzibę mógł znaleźć Miejski Ośrodek Kultury.

Modernizacja rozpoczęta od doprowadzenia wszystkich ścian budynku do stanu surowego musiała być oczywiście uzgadniana z konserwatorem zabytków. Na nowo trzeba było budować stropy, schody, więźbę dachową.

Założeniem było nie tylko odrestaurowanie c.k. austriackiej substancji i przywrócenie jej dawnej świetności oraz funkcji związanej z obsługą ruchu kolejowego, ale też uczynienie tego obiektu ważnym punktem przesiadkowym, łączącym różne środki transportu. Rejon dworca, z przestrzeniami typu  park&ride i bike&ride stał się bowiem teraz miejscem startowym dla mocno już rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych, nawet Szlaku wokół Tatr.

Możliwość urządzenia na piętrze sal ekspozycyjnych pozwoli oglądać dworzec także w nowej roli – muzealnej i galeryjnej. To uczyni z niego również efektowną wizytówkę miasta.

Tak dzięki inicjatywie miasta i pozyskaniu środków pomocowych na gruntowny remont – udało się nie tylko przywrócić historyczny budynek do dawanej świetności, ale także wzbogacić go o nowe funkcje.