Herb gminy porno

Już niedługo w Gminie Poronin powstaną elektroniczne usługi dotyczące m.in. płatności e-faktury online, e-wysyłki zgłoszeń, składania wniosków lub wydania zaświadczeń.

 Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie i rozpoczyna realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w Urzędzie Gminy Poronin innowacyjnego systemu w celu uruchomienia nowych 47 e-usług publicznych, co będzie wspierało rozwój społeczeństwa obywatelskiego i otwartego urzędu. Realizacja zaplanowanych działań wykorzystujących standardy cyfrowe przyczyni się do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów poprzez brak konieczności wizyt w urzędzie przy możliwości załatwienia w 100% spraw w sposób zdalny i dostępność do e-usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach projektu Gmina Poronin wdroży standard WCAG 2.0 dla osób z niepełnosprawnościami z zachowaniem 4 zasad dostępności:

  • percepcja,
  • funkcjonalność,
  • zrozumiałość,
  • rzetelność.

Wartość projektu wynosi: 2 188 244,42 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi: 1 501 458,31 zł