20200702 Przekazanie promes osuwiskowych 2

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał 2 lipca staroście tatrzańskiemu Piotrowi Bąkowi czek potwierdzający przyznanie środków na stabilizację osuwisk.

 Do powiatu tatrzańskiego trafią środki w wysokości 1 340 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich – w Zakopanem.

Środki otrzymały też powiaty suski i tarnowski.

Starosta suski Józef Bałos odebrał środki26 czerwca. Do powiatu tarnowskiego trafiło 2 320 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa.

Przypomnijmy. Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań.

W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2019 roku Wojewoda Małopolski zawarł z 19 jednostkami samorządu terytorialnego umowy na realizację 26 zadań na łączną kwotę 14 622 178,00 zł, w ramach których ustabilizowano 6 osuwisk.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki