ws

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich informowaliśmy Państwa o tym, że gmina licząca do 20 tys. mieszkańców, w której osiągnięta zostanie najwyższa frekwencja w danym województwie, otrzyma od MSWiA wóz strażacki z pełnym wyposażeniem.

Resort zdecydował, aby podobna akcja odbyła się również w czasie drugiej tury. Tym razem jednak ma ona dotyczyć granic województw sprzed reformy administracyjnej, a więc sprzed 31.12.1998 r. Oznacza to, że Ministerstwo przekaże wozy strażackie aż 49 gminom. Przypomnijmy, że na naszym terenie dotyczy to dawnych granic Województwa Nowosądeckiego.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreśla, że ważne jest dla niego osiągnięcie rekordu pod względem frekwencji w wyborach.