nap4POWIAT NOWOTARSKI. Podhalański Szpital boryka się z konsekwencjami 20 zakażeń, ale  - po zamknięciu - następuje już ponowny rozruch oddziału chorób wewnętrznych. Tu jeden (opisywany wcześniej) przypadek zakażenia zdarzył się wśród pacjentów. Wynik dodatni mają też dwie osoby z personelu.

Zakażony pacjent przebywa teraz szpitalu zakaźnym.  

 Zamknięty pozostaje natomiast oddział neurologiczny. Zakażenia dotknęły na nim: 1 pacjenta, 1 lekarza, 8 pielęgniarek i salową. 6 pacjentów przeniesionych z tego oddziału na oddział rehabilitacji neurologicznej czeka na wyniki badań pobranych wymazów.

„Pozytywny” wynik uzyskał też – na szczęście szybko odizolowany i przewieziony do szpitala zakaźnego - pacjent ortopedii.

Inne oddziały niż interna i neurologiczny nie są zamykane, jednak w Szpitalu obowiązują zakaz odwiedzin i zdalna rejestracja do poradni specjalistycznych.

P3550652

- Ponieważ czas oczekiwania na wyniki badań wymazów w krakowskich laboratoriach jest teraz trzydobowy, podpisałem wczoraj umowę z jednym z laboratoriów na Śląsku, które – mam nadzieję – będzie dużo szybciej robić analizy – mówi dyrektor Marek Wierzba.  

Fot. Anna Szopińska