121522375 677933403135532 685703429289718442 o

III etap prac w Podczerwonem zakończony. Inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku stacji PKP na budynek usługowy z infrastrukturą techniczną tj. miejsca parkingowe, przyłącz energii, przyłącz kanalizacji, wewnętrzna instalacja wodociągowa, zjazd publiczny.

Budynek będzie pełnił funkcje usługowe dla obsługi użytkowników głównej trasy historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.

Podstawowe funkcje obsługi rowerzystów to punkt serwisowy, wypożyczalnia rowerów, ogólnodostępne sanitariaty, udzielanie informacji o Szlaku i ścieżkach rowerowych. Powstanie tam również ekspozycja historyczna dotycząca dziejów kolei austro-węgierskiej, po której nasypie teraz prowadzi Szlak wokół Tatr. Cały obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby projektu i na jego cele.

W koncepcji powstawania tego transgranicznego produktu turystycznego stacja kolejowa w Podczerwonem była przewidziana na miejsce obsługi rowerzystów, ponieważ na całym 40-ikilometrowym odcinku od Nowego Targu do Trsteny brakuje miejsca, gdzie rowerzyści mogliby skorzystać z toalety, z punktu serwisowego, gastronomi czy wypożyczyć rower.

Podstawowym celem inwestycji jest zachowanie i odrestaurowanie dawnej stacji kolejowej z początku XX wieku, która znajduje się na transgranicznej linii kolejowej. Dodatkowo przewidziana jest mała gastronomia, która uzupełnia podstawowe funkcje i wynika z braku takiej funkcji na całym długim odcinku.
 
Właścicielem obiektu oraz inwestycji jest Gmina Czarny Dunajec, która jest też odpowiedzialna za jej realizację. Za bieżące utrzymanie inwestycji odpowiadać będzie dzierżawca obiektu obsługi rowerzystów, który zostanie wybrany na początku 2021 r. w drodze konkursu ofert - informuje Wójt Gminy Czarny Dunajec.
 
 Na zdjęciu poniżej obiekt przed odrestaurowaniem.
120756007 669942657267940 424469019308437226 o
 
źródło: Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski