herb ABPArcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski wydał w tej sprawie dekret w związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami, które ograniczają liczbę osób gromadzących się także w świątyniach.

Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania - czytamy w treści.

Zaznaczył również, że obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie spoczywa na księżach proboszczach. zachęca do przywrócenia czy kontynuowania transmisji nabożeństw.

Przyjmowanie Komunii Świętej powinno być sprawowane na dwa sposoby: na dłoń i do ust, przy zachowaniu kolejności: na dłoń, a nastęonie do ust, jak głosi arcybiskup, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament.

W konfesjonałach powinny zostać zastosowane folie ochronne, dostosowane do częstej dezynfekcji.

 Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.

źródło: diecezja.pl