P3560134NOWY TARG. Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu wraz z Burmistrzem zapraszają do udziału w XXI Kweście Nowotarskiej, która tradycyjnie odbędzie się 1 listopada 2020 r. na nowotarskim cmentarzu.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców coroczną Kwestą Nowotarską w dniu 1. listopada, Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po konsultacji z Burmistrzem, podjął decyzję o jej przeprowadzeniu z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Organizatorzy wprowadzili jednak kilka zmian. Kwestarze będą zbierać ofiary przy co najmniej dwóch bramach (głównej od ul. Św. Anny i od ul. Szpitalnej). Z uwagi na bezpieczeństwo osób kwestujących i samych ofiarodawców, w tym roku nie będą rozdawane zapałki z unikatową naklejką, mające dla wielu wartość kolekcjonerską. Uwzględniając to - oraz zachowując ciągłość w ich numeracji – organizatorzy planują je przekazać podczas kolejnej zbiórki w 2021 r.

XXI Kwesta 2020

Ponadto wynik kwesty zostanie podany później niż zazwyczaj, ponieważ w trosce o bezpieczeństwo osób liczących, zaplombowane skarbony z ofiarami zostaną poddane kilkudniowej kwarantannie.

Mając świadomość, że wielu mieszkańców nie będzie w tym dniu odwiedzało nowotarską nekropolię, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe tej pięknej inicjatywy. Datki na ten cel można wpłacać na konto Towarzystwa: Karpatia BS 86 8791 0009 0000 0011 3696 0001 – zawiadamiają organizatorzy. Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi pracami renowacyjnymi wykonanymi przez konserwatora zabytków Jana Chodorowicza.

Dla osób chętnych pozostaje zachęta do kontaktu z sekretariatem Urzędu Miasta Nowego Targu, osobiście w godzinach urzędowania (I piętro, pokój nr 101) lub pod numerem tel.: 18 26 11 242.

Informacje organizacyjne dotyczące osób kwestujących są dostępne na stronie www.nowytarg.pl.