robotydrogowe

W dniach od 2.11 do 8.11.2020 , od godz. 20:00,  przeprowadzony  remontowana będzie nawierzchnia drogi krajowej nr 7, w miejscowościach Gaj oraz Mogilany, w kierunku Zakopanego. 

Prace prowadzone będą wyłącznie w porze nocnej, tj. w godzinach 20:00 - 06:00.  W trakcie prowadzenia robót jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 60km/h.Po zakończeniu robót każdego dnia ruch zostanie przywrócony całą szerokością jezdni, z wprowadzoną segregacją ruchu za pomocą tablic kierujących U-21. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 60km/h oraz oznakowanie ostrzegawcze.

W nocy 7/8.11.2020r. (20:00-6:00) planowane jest wykonanie oznakowania poziomego oraz zakończenie robót.