P3770322NOWY TARG. Pierwsze dni po rozszerzeniu miejskiej Strefy Płatnego Parkowania o miejsca wyznaczone w ulicach Królowej Jadwigi i Harcerskiej, zdaniem części mieszkańców, przyniosły niejakie uspokojenie ruchu i łatwiej teraz znaleźć wolne miejsce. Ale są też inne głosy.

W ubiegłym roku do objętych Strefą miejsc postojowych dołączyły te w ul. Kazimierza Wielkiego. Po wprowadzeniu teraz – uchwałą Rady, na wniosek przedsiębiorców – jeszcze 45 miejsc (w większości sytuowanych ukośnie) w ul. Królowej Jadwigi i 14 w ul. Harcerskiej – Strefa składa się w tej chwili z 9 odcinków i 16 parkometrów.

Opłaty w całej Strefie są ujednolicone – 1 zł do pół godziny postoju i następnie 2 zł za godzinę. Mieszkańcy mają możliwość wykupienia abonamentu na zasadach jak dotąd.

Szersza Strefa to oczywiście większy przychód dla miasta. Zwiększa się także rotacja pojazdów, więc jedne i te same nie stoją przez cały dzień, nieraz i przez noc.

W przypadku Królowej Jadwigi, która „korkowała się” notorycznie w jarmarkowe dni i w okresach przedświątecznych zakupów, istnieją jednak obawy, że zawężenie jezdni do jednego pasa, jeszcze bardziej powiększy zatory. Oczywiście, gdy Słowacy znów zaczną przyjeżdżać na targ. Na razie ten problem nie jest widoczny. 

Rozszerzona Strefa

Fot. Anna Szopińska