138219098 742493090012896 122800096124187251 o

Na rozwój turystyki Gmina Czarny Dunajec otrzymała wsparcie w wysokości 48 563,47 EURO w ramach projektu „Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Dzięki temu będzie możliwe wykonanie ekspozycji na odrestaurowanej stacji kolejowej w Podczerwonem, przeznaczonej dla obsługi ruchu turystycznego na szlaku rowerowym wokół Tatr. Zainstalowana zostanie tam także m.in. stacja do ładowania rowerów elektrycznych wraz z punktem naprawczym oraz „witacze” podkreślające transgraniczne znaczenie projektu. Projekt będzie realizowany przy udziale partnera Gminy Czarny Dunajec ze Słowacji – Miasta Trstena - czytamy na stronie Gminy.

Dofinansowanie na realizację projektu „Wodny świat Podhala i Orawy” otrzymał też Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu Koło nr 27 w Czarnym Dunajcu oraz Stowarzyszeniu Podhalańska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z Czarnego Dunajca za otrzymania wsparcia finansowego dla projektu „SOS!Na ratunek na polsko-słowackim pograniczu”. 
Oba projekty pozostawią trwałe efekty działań w naszej Gminie i będą wspierane przez władze Gminy Czarny Dunajec - informuje Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski. 
fot: Marcin Ratułowski Wójt Gminy Czarny Dunajec