LeszekDorula

Burmistrz Zakopanego w oficjalnym oświadczeniu odniósł się do ostatnich decyzji rządowych odnośnie wsparcia dla gminy górskich. 

Treść oświadczenia

Informacja rządowa ogłoszona w dniu 11 stycznia 2021r. przewidująca wsparcie dla samorządów i przedsiębiorców gmin górskich jest dobrym punktem wyjścia dla złagodzenia skutków zamknięcia sektora gospodarki związanego z turystyką. Budzi ona jednak pewne zastrzeżenia. O ile wsparcie przewidziane dla samorządów w postaci środków na inwestycje w wysokości 40 % średniej wydatków z ostatnich lat jest trafionym i dobrym rozwiązaniem, o tyle wsparcie dla przedsiębiorców jest niewystarczające, a wręcz znikome. Przekazana dla samorządów kwota stanowiąca 80 % utraconych należności z tytułu podatku od nieruchomości (dla przedsiębiorców będzie to 100% umorzenia), jest wsparciem dla podatników bardzo skromnym i stanowi niewielki procent kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że propozycje przekazane przedstawicielom rządu przez reprezentację samorządów nie doczekały się jak na razie wdrożenia ze strony resortu przygotowującego rozwiązania wspierające branżę turystyczną. Szczegółowo do zakresu wsparcia rządowego dla gmin górskich będzie się można odnieść po publikacji oficjalnych dokumentów w tym zakresie. Rzeczą oczywistą jest, iż samorządy gminne nie posiadają możliwości prawnych ani finansowych aby wesprzeć przedsiębiorczość w jakimś szerszym zakresie. Same przecież zaczęły ponosić dotkliwie skutki obostrzeń w gospodarce spowodowanej pandemią koronawirusa. Pomimo tego, miasto Zakopane wyprzedziło ogłoszone działania i dokonało umorzeń oraz przesunięcia terminów wnoszenia opłat w znacznie szerszym stopniu niż zakładają to propozycje rządowe. Jesteśmy świadomi, że w tych trudnych czasach podstawowym, a zarazem najważniejszym naszym zadaniem jest ochrona chorych i najsłabszych, co powinno spotkać się z powszechnym zrozumieniem. W tym zakresie nasz samorząd sprostał tym zadaniom i nie pozostawił nikogo potrzebującego bez wsparcia we wszystkich możliwych jego formach. Pozostaje mieć nadzieję, że przedstawiciele rządu odpowiedzialni za resorty gospodarcze podejmą decyzje prowadzące do złagodzenia skutków zapaści gospodarczej , której doświadczają gminy górskie w Polsce, a tym samym nasze miasto. Niezależnie od realizacji naszych zadań na miejscu, Zakopane w dalszym ciągu będzie pracowało w ramach porozumienia gmin górskich, w celu zbudowania rozwiązań wspierających gospodarkę naszych regionów i rekomendowało je przedstawicielom rządu odpowiedzialnym za wsparcie dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców.

mat. prasowy