52057009 380381382760856 6648801724318351360 o

Informacja pojawiła się na stronie Gminy. W ten piątek, tj. 15 stycznia pierwsza z nich dotycząca przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości ma zostać przedstawiona Radzie Gminy.

 W lutym kolejna – dotycząca umorzenia podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą zarówno dla osób prawnych jak i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Umorzeniem mają zostać objęte branże, które zgodnie z rządowymi restrykcjami zmuszone zostały do zawieszenia prowadzenia działalności, w tym: wyciągi narciarskie, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, restauracje, itd.

Wójt podkreśla, że nie zaprzestaje działań w kierunku poszerzenia katalogu kodów PKD, które mogą liczyć na finansowe wsparcie rządu. Zdaje sobie sprawę, że zaproponowana dotychczas pomoc jest niewystarczająca.

 

80 procent miejsc noclegowych w naszej gminie to kwatery prywatne. Ci ludzie żyją głównie z tego, co zarobią w zimie. Proszę sobie wyobrazić, że dostaje się w ciągu roku tylko trzy pensje i za to trzeba przeżyć 12 miesięcy. Jeśli nie pozwolimy tym ludziom zarobić w zimie, to nie będą mieli z czego dożyć następnej. Nietrudno sobie wyobrazić, że to będą dramaty ludzkie. Nie chce mówić o jakichś samobójstwach, ale ludzie do takiego czegoś będą się posuwać, bo nie będą mieli za co żyć – mówił wójt Bukowiny Tatrzańskiej na antenie radia TOK FM

 

Wiadomość o podjętych działaniach z pewnością ucieszy lokalnych przedsiębiorców, tym bardziej, że część z nich starała się o umorzenie płatności za podatek od nieruchomości już wcześniej, podkreślając, że przez większość roku działalności prowadzić nie mogli. Niestety do tej pory spotykali się z odmową ze strony urzędu gminy.

Wystosowali też w tej sprawie internetową petycję do władz.

Podobne rozwiązania przyjęła chociażby Gmina Zakopane, gdzie przygotowane przez Burmistrza i uzgodnione z Radnymi projekty uchwał dotyczące zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń i luty 2021 roku, zostały przyjęte 30 grudnia 2020 r. na Sesji Rady Miasta. Pomoc tam ma objąć również te rodzaje działalności gospodarczej, które nie zostały wskazane w rozporządzeniu premiera.

 

Pomoc w postaci umorzenia podatku od nieruchomości zapowiedział na poniedziałkowej konferencji wicepremier Jarosław Gowin. Samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości, a rząd będzie im refinansował 80% kosztów takiego umorzenia. Co jednak znalazło się w Uchwale podjętej przez Radę Ministrów? Jak pisze pan Roman Krupa Wójt Kościeliska: Od tego o czym mówił Pan Jarosław Gowin na konferencji, do tego co jest na papierze, spora i zasadnicza w niektórych aspektach różnica.

Więcej na ten temat dowiemy się na zaplanowanej na czwartek konferencji Samorządów Gmin Górskich.

 

Poniżej zamieszczamy pełną treść informacji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska skierowanej do przedsiębiorców:

Szanowni Przedsiębiorcy‼

Informuję Państwa, że rozpocząłem pracę nad dwoma uchwałami dotyczącymi podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Na najbliższej sesji, tj. w piątek 15 stycznia 2021 roku, przedstawię Radzie Gminy projekt uchwały o przesunięciu terminu zapłaty podatku od nieruchomości za miesiące styczeń i luty. Terminy te dotyczą osób prawnych.

Na sesji w miesiącu lutym przedstawię Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą zarówno dla osób prawnych jak i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Umorzeniem objęte zostaną branże, które zgodnie z rządowymi restrykcjami zmuszone zostały do zawieszenia prowadzenia działalności, w tym: wyciągi narciarskie, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, restauracje, itd.

Informację, od kiedy będzie można składać wnioski o umorzenie tego podatku wraz z jego wzorem znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz na gminnym Facebooku.

Do czasu ogłoszenia tego terminu, proszę nie składać do gminy wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z posiadanymi informacjami w dalszym ciągu trwają prace zespołu rządowego nad opracowaniem zasad pomocy dla przedsiębiorców.

Jako Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, mając pełną świadomość niedostosowania do potrzeb mieszkańców gminy, określonych przez rząd zasad pomocy, w tym ograniczenie jej do wybranych kodów działalności PKD, zabiegam o poszerzenie tego katalogu kodów i ujęcie w nim najważniejszego dla naszego regionu kodu 55.20z.

Zapewniam Państwa, że nie zaprzestaję działań w tym kierunku.

Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł przekazać Państwu kolejne dobre informacje.

Z poważaniem

Andrzej Pietrzyk

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska