398 11256

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mają wpływa na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Mieszkańcy powiatu nowotarskiego chętnie informują Policję za pomocą KMZB o nurtujących ich problemach, wpływających na ich poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. W 2020 roku za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymaliśmy 853 zgłoszenia. Najczęściej zgłaszanym problemem było nieprawidłowe parkowanie – 248 zgłoszeń, przekraczanie dozwolonej prędkości – 225, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 106, czy też nielegalne rajdy samochodowe – 61. Z otrzymanych zgłoszeń połowa się potwierdziła, a w 82 przypadkach okazały się żartem.

Żeby dokonać zgłoszenia wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do Internetu. Korzystanie z mapy nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień tygodnia i porę dnia, w której zagrożenie występuje, co zdecydowanie ułatwi weryfikację zgłoszenia. Za pośrednictwem mapy możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Co istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, funkcjonariusze podejmują kroki, w celu wyeliminowania zagrożenia. Musimy jednak pamiętać, że nie należy korzystać z aplikacji, w chwili gdy oczekujemy natychmiastowej pomocy. W takiej sytuacji należy zadzwonić na numer telefonu 112.

Zagrożenia jakie można zgłosić na KMZB sklasyfikowane są w 27 kategoriach: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, żebractwo, wałęsające się bezpańskie psy, osoba bezdomna wymagająca pomocy, znęcanie się nad zwierzętami, wypalanie traw, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżony przejazd kolejowy, dzikie kąpieliska, miejsca niebezpieczne na wodach, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, utonięcia.