bezskazenia21NOWY TARG. Dzisiaj, po trzech dniach od ponownego pobrania do badań laboratoryjnych próbek wody z miejskiej sieci, okazało się, że jest ona wolna od jakichkolwiek bakteriologicznych skażeń.

Jolanta Bakalarz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – wydała decyzję stwierdzającą wygaśnięcie w całości decyzji z 21. stycznia, o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu miejskiego, ze względu na kilkunastokrotne przekroczenie (powyżej 3.000 jednostek) dopuszczalnej ilości mikroorganizmów w 1 militrze próbki. Dziś Nowotarska Stacja Sanepid otrzymała bowiem wyniki badań próbek wody pobranych w trzech punktach: na hydroforni przy ul. Ludźmierskiej, ze zbiornika na Kowańcu i z hydroforni przy ul. Szaflarskiej.

Nie pozostawiały one wątpliwości, że:

Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Po południu decyzja PPIS dotarła do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zaraz też została umieszczona na jego stronie internetowej.

Z sytuacji, która sporo zmieszania wywołała w Zakładzie, w mieście i wzbudziła duży niepokój mieszkańców – obie instytucje wyciągnęły już dla siebie wnioski. Sanepid zamierza poprawić komunikację z MZWiK-iem, MZWiK natomiast postara się, by przy poborze prób każdorazowo było obecne akredytowane laboratorium. 

Tutaj pełna treść dzisiejszej decyzji:

https://mzwik.nowytarg.pl/wp-content/uploads/2021/01/20210125142912.pdf