IMG 0434

Przy urzędzie gminy w Jabłonce odbyło się oficjalne przekazanie samochodów dla jednostek OSP. Kluczyki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonka, z rąk wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka odebrał prezes OSP Jabłonka Jan Kuczkowicz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Pojazd jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4500 litrów oraz w autopompę, która umożliwia zassanie wody głębokości 1,5 metra w czasie do 30 sekund oraz z głębokości 7,5 metra w czasie do 60 sekund. Instalacja pneumatyczna pozwala na wyjazd do akcji w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu po 12 godzinnym postoju bez konieczności uzupełniania powietrza w zbiornikach. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 kilometrów lub 4–godzinną prace autopompy. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i siłe uciągu minimum 60 kN z liną o długości 25 metrów wraz z zabudową i zbloczem. Koszt zakupu nowego samochodu wyniósł 861 000,00 zł i został sfinansowany ze środków: NFOŚiGW, Gminy Jabłonka, MSWiA, WFOŚiGW w Krakowie, Województwa Małopolskiego oraz ze środków własnych jednostki OSP Jabłonka, którą to wsparła Wspólnota Leśno-Urbarialna z Jabłonki.

Natomiast jednostka OSP Chyżne została wyposażona w średni gaśniczy samochód Mercedes Atego, który został jej przekazany przez druhów z Jabłonki. W uroczystości przebiegającej w miłej atmosferze, udział wzięli strażacy z Jabłonki i Chyżnego, a wśród nich komendant powiatowy PSP w Nowym Targu brygadier Mariusz Łaciak.

Druhom z Jabłonki gratulujemy osiągnięcia sukcesu w staraniach o nowy wóz bojowy. Z chwilą przekazania samochodów wzmocnił się potencjał jednostki OSP Jabłonka i OSP Chyżne, a tym samym podniósł się poziom bezpieczeństwa na terenie gminy. Gospodarz Antoni Karlak zapewnił o kontynuacji starań o doposażanie wszystkich jednostek OSP.

źródło: jablonka.pl