gutmostowyy

 Minister z Podhala mówi nam m.in o pomocy gmiom górskim i przyszłości turystyki. 

Panie Ministrze, branża turystyczna przeżywa teraz bardzo trudny okres, w krytycznej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, ale także gminy. Dla kogo przeznaczony jest miliard złotych?

- Wspomniany miliard złotych to przede wszystkim wsparcie dla samorządów gmin górskich. Branża turystyczna może korzystać z instrumentów wsparcia przewidzianych w tarczach antykryzysowych m. in.: w tarczy tzw. branżowej 6.0 oraz w tarczy PFR 2.0 - gdzie wszystkie obiekty turystyczne mogą ubiegać się o środki finansowe. Biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię działalność turystyki zimowej została zamrożona, zaplanowaliśmy wsparcie dla gmin położonych na obszarach górskich. Samorządy mogą ubiegać się o środki na poziomie 40% inwestycji z ostatnich pięciu lat lub podjąć działania zmierzające do zwolnienia firm z podatku od nieruchomości. W skali całego kraju pomoc ta obejmie ponad 200 gmin. Odzew ze strony tych jednostek pokazuje, że pomoc ta jest im bardzo potrzebna.

Czyli cała procedura będzie wyglądać tak, że samorząd zwolni z podatku od nieruchomości dany podmiot gospodarczy z branży turystycznej i w zamian za to otrzyma rekompensatę?

- Mechanizm ten przewiduje rozłożenie kosztów w relacji 80% do 20%, co w praktyce oznacza, że samorząd może zwolnić z podatku od nieruchomości podmiot z branży turystycznej działający w jego obrębie i w 80% zwolnienie to będzie refundowane przez Skarb Państwa. W związku z tym, że przychody z podatków do gminnych budżetów spadły, wiele kluczowych projektów stanęło pod znakiem zapytania. Dlatego też przewidzieliśmy drugi rodzaj wsparcia dla gmin, które po pozyskaniu środków będą mogły przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji, które miały albo mają w planach. Z założenia muszą to być działania związane bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki. Proszę pamiętać,  że dzięki tej pomocy skorzysta cała społeczność gminna - inwestycje pobudzają rozwój regionalny


O ile gminy górskie uważają wsparcie za dobry krok, o tyle część przedsiębiorców z gmin górskich dalej nie ma pomocy. Czyli wspieramy gminy, ale co z lokalnymi przedsiębiorcami?

- Rozwój gminy idzie w parze z rozwojem przedsiębiorczości i działalności gospodarczej na jej obszarze. Namacalny efekt tych inwestycji przełoży się na atrakcyjność turystyczną poszczególnych miejscowości, co z kolei będzie mieć odzwierciedlenie w liczbie przyjezdnych gości. Na pomocy dla gmin górskich pośrednio skorzystają również lokalni przedsiębiorcy. Rada Ministrów przyjęła 19 stycznia br. bardzo ważne dla turystyki rozporządzenie, w którym znalazły się kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców: zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lutego 2021 r., a wartość pomocy dla wszystkich ujętych kodów PKD może wynieść ponad 5 mld zł i objąć nawet ok. 300 tys. przedsiębiorców. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 79.11.A działalność agentów turystycznych, 79.12.Z działalność organizatorów turystyki, 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych. To dobra wiadomość dla branży.

Przedsiębiorcy w ostatnim czasie głośno wyrażają swój sprzeciw wobec restrykcji. Planują otwarcie swoich biznesów mimo zakazów. Jak do tego się Pan odniesie?

- Wszystkie wytyczne zostały wprowadzone w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, a wprowadzenie zasad bezpieczeństwa w funkcjonowaniu wielu biznesów wynikało z konieczności ograniczenia ryzyka dalszej transmisji COVID-19. Decyzje zostały oparte na szczegółowych analizach ekspertów.b Takie przepisy wprowadzane są nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata. Na przykład w Austrii hotele zamknięte są do końca lutego, działają tylko dla osób podróżujących służbowo. Słowacja zamknęła stoki narciarskie pod koniec ubiegłego roku, rząd Niemiec wprowadził zakaz przemieszczania się między regionami, zablokowano też wjazd do kilku miejscowości turystycznych. Niektóre kraje wprowadzają dużo większe restrykcje. Rozumiemy zmęczenie społeczeństwa pandemią i wiemy, w jak trudnym położeniu są przedsiębiorcy. Obserwując sytuację epidemiologiczną robimy wszystko, aby jak najszybciej przywrócić działanie gospodarki. Trudno przewidywać, co będzie za tydzień, za dwa tygodnie, co będzie w połowie lutego - sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trudno cokolwiek zaplanować.

Co w takiej sytuacji z bonem turystycznym? Jak wiemy, ważny jest do marca 2022 roku. Jednak jak teraz z niego korzystać przy zamkniętej branży turystycznej?

W resorcie analizujemy kwestię przedłużenia terminu ważności bonu turystycznego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację przepisów, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Został rozszerzony katalog aktywności i lista podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu. Teraz jest możliwość rozliczania się z organizatorem za wycieczkę jednodniową, która nie zawiera noclegu. Oznacza to, że rodzice będą mogli płacić za wycieczki szkolne swoich dzieci, które w formie jednego dnia na zasadach zwiedzania miasta często są przez szkoły organizowane. Do tej pory działanie bonu turystycznego zakładało, że beneficjent bonu może płacić nim albo za sam nocleg w obiekcie, albo za imprezę turystyczną kupioną u wpisanego do centralnej ewidencji organizatora turystyki, pod warunkiem, że program tej imprezy przewiduje co najmniej jeden nocleg. Jest to zmiana, na której skorzystają przede wszystkim rodziny, ale również przedsiębiorcy.

Coraz częściej uzmysławiamy sobie, że będziemy musieli się przyzwyczaić do życia z koronawirusem w mniejszym lub większym stopniu, tak jak obecnie żyjemy z grypą. Możemy zatem mieć nadzieję, że wakacje będą już w miarę normalne?

- Prognozy gospodarcze na II kwartał pozwalają na umiarkowany optymizm. Szczepienia mają na celu zatrzymać pandemię i pozwolić na powrót do normalności. Apeluję o cierpliwość i solidarność w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do pełnego funkcjonowania społecznego i gospodarczego Mam nadzieję, że w wakacje rzeczywistość, będzie już inna, stosunkowo normalna, do jakiej wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i za którą tęsknimy.

Rozmawiał Przemysław Bolechowski