poarkk
Miasto i Gmina Szczawnica będzie do 2024 roku w dalszym ciągu administrować terenem Parku Dolnego. Umowa bezpłatnego użyczenia terenu pomiędzy Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. oraz Burmistrzem Miasta została przedłużona o kolejne trzy lata.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy na zapewnienie oświetlenia, prowadzenia dokumentacji związanej z inwentaryzacją zieleni, utrzymywania terenu w czystości, ubezpieczenia Parku Dolnego, utrzymania obsady, koszenia traw, wywozu liści oraz zimowego utrzymania alejek spacerowych. Zadania te zostaną zlecone Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
 
źródło: UM Szczawnica