czarnek konferencja

Sytuację przedstawił na zakończonej właśnie konferencji prasowej Minister Czarnek.

Minister Czarnek podsumowuje pierwszy tydzień po powrocie dzieci z klas 1 -3 do szkół. Według niego sytuacja zachorowań nie zmienia się. W skali całej Polski pracuje w 99,2% w trybie stacjonarnym. W klasach 1-3  99% szkół podstawowych pracuje normalnie, a frekwencja uczniów jest ponad 99%. Na dzisiaj to świadczy o tym, że wymogi sanitarne zastosowane przez dyrektorów w placówkach szkolnych i przedszkolnych przynoszą oczekiwane rezultaty.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować konsultacje dla klas ósmych oraz klas maturalnych, w ramach których mogą przeprowadzać sprawdziany przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.Minister Czarnek bardzo dziękuje dyrektorom szkół i nauczycielom za organizowanie tego typu konsultacji i sprawdzianów, podkreśla, że umożliwienie przygotowania się do egzaminów jest bardzo ważne. Centralne Komisje Egzaminacyjne mają przygotować próbne arkusze i udostępnić je w marcu.

My przygotowujemy się na różne scenariusze i przekazujemy dane, by specjaliści mogli zaplanować kolejne kroki dla funkcjonowania edukacji – wyjaśnia Minister Czarnek. Jak mówi Może zapaść decyzja o cofnięciu klas I-III do domów, a może zapaść decyzja o rozszerzenia nauczania stacjonarnego o kolejne, wyższe klasy...

Minister odniósł się także do pojawiających się w mediach sygnałów o sytuacji obchodzenia przepisów przez rodziców uczniów klas 4-8. Tłumaczył, że w rozporządzeniu uwzględniono  obowiązek organizowania stanowisk dla nauki zdalnej dla uczniów przez dyrektorów szkół, by nie dopuścić do masowego wykluczenia części uczniów z nauki zdalnej. To się sprawdzało przed Świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie mogli korzystać z nauki zdalnej na terenie szkoły.

Wyjaśnił, że również dzisiaj ten przepis obowiązuje i w klasach 4-8 i ponadpodstawowych, a korzystają z tego uczniowie, którzy mają problemy z dostępem do sprzętu czy internetu. Według ministra to incydentalne, ale pojawiające się przypadki  i jest to 1% wszystkich uczniów. Z kolei docierające do mediów informacje z lokalnych szkół sugerują, że do szkół wraca po kilkanaścioro uczniów z poszczególnych klas.

Jednak, jak podkreślił minister,  w nawiązaniu do pojawiania się takich sytuacji, przepis został zmieniony. Dyrektorzy mają obowiązek zapewnienia warunków do nauki w szkole uczniom niepełnosprawnym, pozostałym mogą,  ale odpowiedzialność za takie zdarzenia została właściwie przeniesiona na dyrektorów szkół.

Według Ministra Czarnka nowe rozporządzenie zawiera normę prawną, zgodnie z którą dyrektorzy będą mogli, ale nie będą musieli organizować stanowisk do nauki zdalnej na terenie szkoły. Głównym wyznacznikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. 

O tym jak będzie wyglądała organizacja nauki od lutego ma poinformować w najbliższych dniach premier.