122164942 391303778905792 391550111525850800 nPOLSKA-SŁOWACJA. W tym miesiącu zakończył się realizowany przez rok polsko-słowacki mikroprojekt służący poszerzeniu kompetencji i większej integracji współdziałających na co dzień w różnych akcjach służb ratowniczych  z Polski i Słowacji.  

Wodne Pogotowie Ratunkowe przy współpracy ze słowackim stowarzyszeniem ObčianskeZdruženie POLSKA realizowało go pod hasłem "Przygotowany Wolontariusz", a był on współfinansowany ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, pozyskanych za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

Ogólnym celem projektu było poszerzenie edukacji zawodowej i specjalistycznej o umiejętności wpływające na bezpieczeństwo w obszarze wsparcia projektu parasolowego o charakterze transgranicznym poprzez udział w szkoleniach obywateli Polski i Słowacji z oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych. W przyszłości poprawi to  skuteczność wspólnych działań ratowniczych.

Przez cały okres realizacji projektu, tj. od stycznia 2020 do lutego 2021 roku, przeprowadzonych zostało 11 szkoleń z zakresu:

-  kwalifikowanej pierwszej pomocy

-  sternika motorowodnego

- wspinaczki linowej

- pilarza- drwala.

117873772 952694855239907 2760745778602838407 n

W szkoleniach uczestniczyło  100 osób (strażaków z Polski i Słowacji).

Projekt „Przygotowany wolontariusz” to zadanie, które dało szansę na podniesienie kwalifikacji służb ratowniczych z pogranicza polsko-słowackiego, czyli z terenu, na którym wypadki wymagające kwalifikowanej pomocy zdarzają sie, niestety, często. 

Wspólne szkolenia

Fot. organizatorzy szkoleń