sz2GMINA SZAFLARY.  To będzie obiekt znaczący nie tylko dla gminy, ale i dla region.  Ponad 8-milionowe unijne dofinansowanie umożliwi rozpoczęcie budowy nowej, pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej hali Zespole Szkoły Podstawowej w Szaflarach. Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył dziś wójtowi Rafałowi Szkaradzińskiemu dotacyjną umowę.

Tym samym gmina, która będzie realizować najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce, zdobyła kolejną wielomilionową dotację. Nagroda za determinację, zaradność i upór jest sowita. Wręczenie umowy stało się dla Szaflar świętem, w którym uczestniczyli parlamentarzyści z Podhala i reprezentacja całej gminnej społeczności.    

Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach, wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, ponadto rozbudową szkoły podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne - rozpoczęły się już w 2015 roku, od zlecenia projektowania. W 2017 roku został ogłoszony nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ocenie merytorycznej, skutkiem błędu asesorów, projekt gminy nie zyskał jednak dofinansowania. Zasłużenie wysoką ocenę przyniósł dopiero złożony przez gminę protest.

sz13

Tak wytęskniony i długo oczekiwany obiekt będzie miał wymiary 80 x 30 metrów, pełne zaplecze sanitarne i techniczne, a Szkoła zyska potrzebne jej pomieszczenia. Znajdą się tam również lokalne przeznaczone na działalność kulturalną. Pięć sal lekcyjnych wraz z zapleczem zaplanowano na powierzchni 650 metrów kwadratowych.

Centralną część, czyli powierzchnię 2.100 metrów kwadratowych, zajmie hala sportowo-widowiskowa, uniezależniająca już wszelkiego rodzaju imprezy, głównie artystyczne i folklorystyczne, od kaprysów aury. 820 metrów kwadratowych przeznaczono w projekcie na siedziby Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Centrum Promocji i Turystyki.

P3760348

Windy, pochylnie, parametry pomieszczeń uczynią obiekt przyjaznym również dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewidział też dojścia, podjazdy i miejsca parkingowe.

Komfortowe warunki do ćwiczeń, treningów i rozwijania sportowych pasji zyskają tu uczniowie z całej gminy.

P3760346

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina może już ogłosić przetarg wykonawczy. Całkowity koszt wzniesienia hali prognozowany jest na poziomie 11 milionów zł. Obiekt będzie powstawał w cyklu co najmniej dwuletnim.

Wręczenie umowy

Fot. Anna Szopińska