rabkauzdrowiskas

Od 11 marca uzdrowiska znów będą przyjmować kuracjuszy. Pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na podstawie skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ.

O terminie rozpoczęcia leczenia pacjenci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest:

- negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
albo

- zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Każdy pacjent, który wybiera się do sanatorium, przed wyjazdem na leczenie powinien skontaktować się z uzdrowiskiem i podać swój aktualny numer telefonu.

Bezpłatny test przed rozpoczęciem leczenia. Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań.

Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie.

Test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu

- uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Bezpieczny pobyt w sanatorium

Pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ:

- personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony
- obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS
- wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.

W Małopolsce 11 marca turnusy lecznicze rozpoczną się w 12 sanatoriach, do których powinno trafić ponad 1000 pacjentów z naszego województwa. Do końca marca na leczenie w sanatorium zostało potwierdzone 3200 skierowań dla małopolskich pacjentów.

źrodło: rabka.pl/Piotr Kuczaj