img 20210303 073853 resized 20210304 073016022

W sieci pojawiły się informacje o wycince drzew w Zakopanem. Zniknął między innymi duży jawor rosnący poniżej oczka wodnego. Usunięto w sumie 29 drzew.

 Na stronie Urzędu Miasta pojawił się w tej sprawie następujący komunikat:

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane informuje, że zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej wykonanej na zlecenie Gminy Miasto Zakopane w 2020r. i po uzyskaniu wymaganej decyzji Starosty Tatrzańskiego w terminie do końca lutego br. usunięto 29 szt. drzew, w tym 2 drzewa rosnące przy ul. Krupówki.

Przedmiotowe drzewa ze względu na kondycję pnia i osłabienie wewnętrzne, a także umiejscowienie drzeww uczęszczanym punkcie turystycznym stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Nadal trwają prace polegające na pielęgnacji 93 szt. drzew gminnych, zgodnie z wytycznymi z ekspertyz dendrologicznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Informujemy, że w ramach kompensacji przyrodniczej za usunięte drzewa gminne Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu planuje w terminie do 30 czerwca br. wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 29 szt. – drzew alejowych z gatunków drzew dobrze radzących sobie z zasoleniem i zanieczyszczeniem powietrza oraz wytwarzających niewielkie korony tj. m. in. lipa drobnolistna ‘Rancho’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, grab pospolity ‘Fans Fontaine’, klon zwyczajny ‘Cleveland’ i ‘Royal Red’, jabłoń ozdobna ‘Royality’ oraz drzew z gatunków rodzimych tj. buk pospolity, klon jawor, jarząb pospolity i brzoza brodawkowata.

Żródło: Wydział Ochrony Środowiska UM Zakopane