wealth 3262562 1920

Poczta Polska zmienia system. Zamiast znaczka na liście poleconym - w wyznaczonym okienku zostanie wpisana kwota opłaty. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenia zasad nadawania korespondencji poleconej, ustandaryzowania formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane, a także przyspieszenia procesu obsługi klientów w placówkach pocztowych.

 Co zrobić z niewykorzystanymi znaczkami? 

Poczta Polska informuje:

Tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. „zwykłych”. Dodatkowo Poczta Polska, jako narodowy propagator filatelistyki, nadal będzie wydawać także walory kolekcjonerskie dla hobbystów.   

Od 1 maja br. klienci będą mogli korzystać z nowego rozwiązania w zakresie wysyłki listów poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym. Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych jako formy opłaty za ww. korespondencję. Tradycyjne znaczki pocztowe zastąpią nowe wzory nalepki „R”. Nowe rozwiązanie przygotowano w celu usprawnienia zasad nadawania korespondencji rejestrowanej, ustandaryzowania formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane i przyspieszenia procesu obsługi klientów na terenie placówek pocztowych.(...) Znaczki pocztowe wpisują się w historię Poczty Polskiej od ponad 160 lat, dlatego Spółka nie rezygnuje z okolicznościowych emisji filatelistycznych i nadal będzie je udostępniać odbiorcom, w tym kolekcjonerom.

źródło: Poczta Polska