mapa rondo

Rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych przy budowie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem. W ramach inwestycji wybudowane zostaną: dworzec dla autobusów dalekobieżnych i połączeń lokalnych, wielopoziomowy parking. Zmieni się także otoczenie dworca. Wykonana zostanie nowa brama wejściowa z historycznym neonem, przebudowane zostanie również rondo Armii Krajowej.

 W związku z przebudową ronda Armii Krajowej w dniach w rejonie ronda: na ul. Chramcówki, ul. Jagiellońskiej, ul. Kościuszki będą prowadzone prace polegające na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy o utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu w rejonie Ronda Armii Krajowej

Prace wykonywane będą etapowo:
Etap I: roboty na ul. Kościuszki będą prowadzone przy zamknięciu części odcinka jezdni. Nie będzie możliwości zjazdu z ronda Armii Krajowej na ul. Kościuszki. Objazd do ul. Kościuszki wytyczono ul. Gimnazjalną, na której w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu wyłączone z użytkowania zostaną parkingi należące do Strefy Płatnego Parkowania położone w ciągu tej ulicy. W ramach tego etapu będą również wykonywane prace krótkotrwałe prowadzone na jezdni pod ruchem związane z renowacją odcinków kanalizacji .
Czas wykonywania prac: 05.-08.05.2021 r

Etap II: roboty na ul. Chramcówki będą prowadzone  przy zamknięciu dla ruchu odcinka ulicy między skrzyżowaniem z ul. Gimnazjalną a rondem Armii Krajowej. Objazd do ul. Kościuszki wytyczono ul. Gimnazjalną, na której w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu wyłączone z użytkowania zostaną parkingi należące do Strefy Płatnego Parkowania położone w ciągu tej ulicy. Zalecany dojazd do centrum miasta przez ul. Nowotarską.
Czas wykonywania prac: 10.-13.05.2021 r.

Etap III: prace na ul. Jagiellońskiej będą prowadzone pod ruchem z wyłączeniem jednego pasa dla ruchu samochodowego.
Czas wykonywania prac: 17.-20.05.2021 r.

Zakończenie prac planowane jest do dnia 20.05.2021 r.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.

mat. prasowy