NBmilion21NOWA BIAŁA. Na konto gminy Nowy Targ – jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki - wpłynął dziś milion złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te trafią do 5 rodzin, które straciły swoje domy.  Premier z kolei wydał wczoraj rozporządzenie, które przed dotkniętą tragicznym pożarem miejscowością otwiera szybką ścieżkę odbudowy.

- Zrobimy wszystko, aby te rodziny szybko stanęły na nogach i odzyskały to, co zabrał im pożar: poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa – deklaruje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda informuje też, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów,  w trybie ekspresowym zajmują się wnioskami w sprawie pogorzelców, przekazując środki z rezerwy rządowej dla rodzin, których domy wymagają remontów.

Zasiłek celowy na odbudowę spalonych domów, które wymagały całkowitej rozbiórki, może sięgnąć 200 tysięcy złotych. Wczorajszy wniosek gminy Nowy Targ opiewał na milion i tyle własnie pieniędzy spłynęło dziś na jej konto.  

W poniedziałek na każde z kwalifikujących się do pomocy gospodarstw wypłacono do 6 tys. zł tytułem pomocy doraźnej. Tak zrealizowany został wniosek gminy, opiewający w sumie na 162 tys. zł. W ocenie GOPS-u, wymiany pokrycia dachowego wymaga 11 domów. Zasiłki z budżetu państwa w takich sytuacjach mogą wynieść od 20 do 100 tys. zł.

Na drobniejsze naprawy i osuszenia przysługuje zasiłek do 20 tys. zł.

Jesteśmy gotowi do płynnego przekazywania kolejnej transzy środków na te zasiłki, zaraz po otrzymaniu wniosku gminy – deklaruje Urząd Wojewódzki.

W Dzienniku Ustaw zostało właśnie opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19. i 20. czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ.

To nadzwyczajne narzędzie prawne umożliwi wdrożenie w Nowej Białej szybkiej i uproszczonej ścieżki odbudowy. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy mogą od razu rozpoczynać remonty, a w przypadku prac polegających na rozbiórce i odbudowie wystarczy zgłoszenie i  uproszczona dokumentacja, które rozpatrywane są w terminie do 7 dni.

Dodajmy, że prawie miliona  (bo już ponad 970 tys. zł + 100 tys.) sięga efekt zbiórki na rzecz poszkodowanych,monitorowanej na portalu nowabiała24.pl.

Fot. MUW w Krakowie