2021 07 30 Bialy Dunajec nadanie imienia gen bryg Mieczyslawa Boruty Spiechowicza mostu9729

Imię gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza będzie nosił most na rzece Biały Dunajec w Białym Dunajcu. W uroczystościach udział wzięła Wojskowa Asysta Honorowa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

W 2020 roku radni Białego Dunajca podjęli uchwałę o nadaniu mostowi imię gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. W uroczystościach udział wzięli wicewojewoda Ryszard Pagacz, starosta tatrzański Piotr Bąk, wójt Andrzej Jacek Nowak oraz wiele innych osób zaangażowanych w powstanie nowoczesnej przeprawy.

Fot. Marcin Szkodziński