raindrops 3216607 1920

Czas trwania: noc ze środy/czwartek (04/05.08), do piątkowego poranka (06.08). Stopień pierwszy: kolor żółty.

 Prognozuje się intensywne opady deszczu o charakterze zarówno ciągłym jak i przelotnym. W okresie trwania ostrzeżenia spaść może średnio ok. 30-40 mm wody, ale w przypadku pojawienia się burz, sumy opadów mogą dochodzić do 50-60 mm. Możliwe dość znaczne wzrosty poziomu wody w rzekach. Niewykluczone lokalne podtopienia. 

 
UWAGI: istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania ostrzeżenia i zmiany jego stopnia.
 
Mapa 2 2 2