latonroman

Po 35 latach pełnienia tej funkcji, na w pełni zasłużoną emeryturę udaje się Roman Latoń, który od 47 lat nieprzerwanie był bardzo oddanym i sumiennym pracownikiem Lasów Państwowych.

To postać niezwykle charyzmatyczna. Dzięki jego zrozumieniu dla lokalnych potrzeb Lasy Państwowe współfinansowały wiele dróg leśnych i małych zbiorników retencyjnych. Inicjował i uczestniczył w tworzeniu ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych i rowerowych oraz turystycznych obiektów. Jego rekordowo długa kadencja zapisze się też jako czas przebudowy drzewostanów w kierunków większej bioróżnorodności. Wspólnoty leśne i prywatnych właścicieli wspierał na drodze racjonalnej gospodarki leśnej. Jego pracę i działalność uhonorowało już wcześniej wiele państwowych i branżowych odznaczeń, m.in. nadany w 2001 roku Złoty Krzyż Zasługi.

Następcą Romana Latonia został Józef Oskwarek, leśniczy Leśnictwa Stańcowa.