wartobycmiaste

O tym, czy Czarny Dunajec znów stanie się miastem, zadecydują mieszkańcy. W tym celu przeprowadzane są konsultacje w formie ankiet.

Wczoraj, tj. 12 września odbyły się konsultacje w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec. Wójt gminy wyznaczył do tego celu odpowiednich pełnomocników, którzy organizują spotkania w określonych punktach (np. szkoły, remizy). Można również bezpośrednio zagłosować w urzędzie gminy, a nawet we własnym domu.

- Wczorajsze konsultacje nie cieszyły się popularnością. Wzięło w nich udział około 30 osób. Łącznie liczymy na 1000 głosów w tej sprawie. Pełnomocnicy odwiedzają mieszkańców w ich domach i ta metoda jest skuteczniejsza - poinformował sekretarz gminy Michał Jarończyk.

Konsultacje prowadzone będą od 1 września br. i potrwają przez miesiąc. Mają formę ankiety - każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednorazowego głosu: za, przeciw lub wstrzymującego się od podjęcia decyzji. Warto pamięta, że nieoddanie głosu oznacza rezygnację z tych uprawnień.

W 1925 Czarny Dunajec uzyskał prawa miejskie, jednak osiem lat później stracił je na skutek zmian przepisów, które nastąpiły w całej Polsce. Władze samorządowe chcą powrócić do historii, ale ważne są również korzyści ekonomiczne, a jedną z nich będzie możliwość skorzystania ze środków unijnych dla miast.

AO