FB IMG 1631612163514

10 września br. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber uczestniczył w związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej uroczystościach patriotycznych w Spytkowicach,. Kulminacyjnym punktem wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Historii Spytkowic pn. „Bohaterom Kampanii wrześniowej. V Rajd im. por. Tadeusza Stefaniszyna śladami 4 batalionu 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej”, było wręczenie medali „Pro Patria” osobom odznaczonym.

Medal „Pro Patria” ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzją z sierpnia 2021 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk na wniosek Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera wyróżnił Medalem „Pro Patria” jedną organizację oraz następujące osoby: Pana Jana Bednarczyka, Pana Adama Błaszczyka, Pana Jana Dudora, Panią Dagmarę Dziechciowską, Pana Andrzeja Garbacza, Pana Ziemowita Kalinowskiego, Pana Artura Kołodzieja, Pana Kazimierza Łapczyńskiego i Panią Jadwigę Nieckarz. Na wniosek Szefa Urzędu medale wręczył Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.

Odznaczoną organizacją jest Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ZP „Błyskawica”, która od 2011 roku prowadzi działalność polegającą na odkrywaniu i propagowaniu wiedzy historycznej, w szczególności poprzez poznawanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego, docieranie do miejsc, obiektów i świadków historii, przeprowadzanie inscenizacji i rekonstrukcji wydarzeń historycznych, organizowanie spotkań z kombatantami, poznawanie tradycji militarnych regionu oraz kultywowanie pamięci osób zasłużonych w walce na rzecz niepodległości ojczyzny.

FB IMG 1631612356016

Podobnie różnorodna działalność odznaczonych osób związana jest promowaniem wiedzy historycznej o osobach i wydarzeniach, które wpłynęły na zdobycie niepodległości naszego kraju. Promocja ta odbywa się poprzez różne narzędzia, jak organizacja rajdów, rekonstrukcji historycznych, wystaw, wydawanie publikacji, spotkania z młodzieżą, budowa miejsc pamięci i organizacja uroczystości patriotycznych.

Całe wydarzenie w Spytkowicach miało złożoną formę. Rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyli wraz z organizatorami przedstawiciele 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga z dowódcą płk. Mirosławem Brysiem na czele, władze samorządowe, przedstawiciele szkół oraz lokalnych organizacji. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny, gdzie odbył się Apel Pamięci oraz złożono kwiaty pod pomnikiem por. Tadeusza Stefaniszyna dowódcy 4 batalionu 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, który zginął podczas kampanii wrześniowej w Spytkowicach. Potem delegacje udały się w teren pod pamiątkowy obelisk na Groniku upamiętniający miejsce śmierci por. Stefaniszyna, gdzie również złożono wiązanki i znicze.

FB IMG 1631612373506

Całość zamykało spotkanie na sali sportowej SP podczas którego wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Starosta Nowotarski zaznaczył - Naszą powinnością jest oddanie bohaterom tamtych czasów czci i szacunku oraz przypominanie kolejnym pokoleniom o ich trudzie i poświeceniu, dzięki którym mamy możliwość żyć jako ludzie wolni i dumni z niepodległego państwa. Poprzez dzisiejszą uroczystość spełniamy patriotyczny obowiązek uczczenia zasłużonych. To nasze wobec nich zobowiązanie stanowiące przykład i przesłanie, które kierujemy zwłaszcza do młodych ludzi, dla których patriotyzm dziś już nie musi być walką z bronią w ręku, ale powinien mieć zupełnie inny nowy wymiar.

FB IMG 1631612480138

Tymczasem młodzież szkolna udała się na V Rajd im. por. Tadeusza Stefaniszyna śladami 4 batalionu 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Oprócz zyskania niewątpliwych korzyści edukacyjnych z tej żywej lekcji historii młodzi ludzie mogli integrować sie przy wojskowej grochówce oraz specjałach z grilla.

FB IMG 1631612659924

FB IMG 1631614346684

 mat. prasowy