P3860666NOWY TARG. Na teren starego szpitala wjechał dziś sprzęt częstochowskiej firmy ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć. Jest to początek rozbiórki obiektów ponad stuletniej lecznicy. Wyburzanie głównego budynku – z wyjątkiem zabytkowej elewacji, która zostanie zachowana – planowane jest za ok. półtora tygodnia.

Przypomnijmy, że przekazanie terenu firmie, która wygrała przetarg na rozbiórkę, nastąpiło 18. sierpnia, z udziałem przedstawicieli władającej terenem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, władz miasta i powiatu, sił prawniczych, nadzoru budowlanego.

Od dawna oczekiwane wyburzenia rozpoczął karczunek krzewów i samosiejek na przejętym przez firmę terenie. Jest to „godzina zero” dla potężnego przedsięwzięcia pod hasłem „Rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Zdrowia”. Na realizację tej inwestycji uczelnia ma już zgromadzone niemałe środki: 23 miliony przekazane jeszcze w 2018 roku, w postaci obligacji skarbu państwa, plus 3 miliony z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, pozyskane dokładnie rok temu. Decyzję o tych środkach przywiózł ówczesny szef resortu, Jarosław Gowin.

Kampus Stary Szpital ma się stać faktem w perspektywie 2,5-letniej. W zmodernizowanym i rozbudowanym obiekcie Starego Szpitala znajdą stałą już siedzibę kierunki Instytutu Nauk o Zdrowiu. Dobudowany do ocalonej elewacji nowy obiekt będzie rozszerzony o dwa skrzydła.

Fot. Anna Szopińska

Poczatek wyburzeń:

Romantyzm ruin: