JAN 8355

We wtorek obchodzono Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Dzień ten jest także świętem Szkoły Podstawowej w Rabce Zdroju.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu ma na celu propagowanie idei dziecięcego Orderu Uśmiechu, podmiotowości dziecięcej, praw dziecka, dziecięcego obywatelstwa i propagowanie pedagogiki Janusza Korczaka.
Wszystko zaczęło się 1–2 czerwca 1996 roku. Zwołano wtedy w Rabce-Zdroju pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu, podczas którego otwarto Muzeum Orderu Uśmiechu, które obecnie znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”, a miastu nadano status „Miasta Dzieci Świata”.

17 czerwca 2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Rabce-Zdroju imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Od tego dnia szkoła uzdrowiskowa weszła do rodziny szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Obchodom towarzyszył cykl działań dydaktyczno-wychowawczych, mających na celu promocję idei Orderu Uśmiechu oraz prezentację wybranych patronów jako wzorów szlachetnych postaw dla dzieci i młodzieży. Podczas święta nadano po raz pierwszy tytuły „Przyjaciela Szkoły Uzdrowiskowej” i wręczono pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły oraz popularyzowanie działań wpływających na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

Pomysłodawcą projektu wręczania honorowego tytułu był dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Krystian Mordarski. Honorowy tytuł może otrzymać osoba prywatna, firma lub instytucja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi ZSU w Rabce, spełniając niektóre z kryteriów opracowanego regulaminu. Tytuł ten może być przyznany tylko raz. Nadaje go kapituła.

Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły Uzdrowiskowej” został przyznany rabczańskim Kawalerom Orderu Uśmiechu – Marioli Burcan, Wandzie Wiecha, Piotrowi Burcanowi, Józefowi Matei oraz Joachimowi Buchwaldowi.

opr. AO 

Fot. Jan Ciepliński