P3900056NOWY TARG. Te sadzonki dębów mają już ok. 2,5 metra wysokości. Ich wkopanie przy pięciu tablicach na niskim postumencie stworzyło w zachodniej stronie Parku Miejskiego Aleję Przyjaźni. Płaskorzeźby na tablicach,  z napisami: Évry, Roverbella, Kežmarok, Radevormwald, Gmina Stary Targ przedstawiają mapę Europy i złączone uściskiem dłonie. Tak uhonorowane zostały miejscowości partnerskie stolicy Podhala.

Na planowany od roku Jubileusz Miast Partnerskich przyjechały delegacje ze słowackiego Kieżmarku i z Pomorza, a podparyskie Évry i Radevormwald w Nadrenii-Westfalii reprezentowały osoby od lat zaangażowane w budowanie współpracy. Autor pomysłu na tablice i ich wykonawca to nowotarski artysta Gabriel Szyrszeń. Wszystkich uczestników symbolicznego, międzynarodowego wydarzenia w słoneczne południe witali Marcin Kudasik z Powiatowego Centrum Kultury i  burmistrz Grzegorz Watycha, dzierżąc z dumą zgrabną saperkę - prezent od sołtysa wsi Nowy Targ w gminie Stary Targ (powiat sztumski).

P3900071

Godzi się wspomnieć, że z inicjatywą uczczenia i upamiętnienia przyjacielskich więzi z niemieckim Radevormwald, wystąpił po powrocie nowotarskiej delegacji z tego miasta, w maju 2019 roku, jeszcze przed pandemią, śp. były burmistrz, wówczas radny Marek Fryźlewicz. Jednemu z radevormwaldzkich skwerów nadano bowiem wtedy uroczyście nazwę „Nowy Targ”. Radna Katarzyna Wójcik, zaproponowała, by upamiętnienie rozszerzyć na wszystkie partnerskie miejscowości. W tym też kierunku podążyło miasto, szykując Jubileusz.   

Najstarsze przyjaźnie Nowego Targu – jak z Évry i Radevormwaldem - sięgają czasu stanu wojennego i zaczęły się od pomocy humanitarnej. Tak działo się za sprawą Bogny i Christiana Olivierów oraz zmarłego wiosną Huberta Startschka. Animator kontaktów z włoską Roverbellą w prowicji Mantua to z kolei Daniele Marconcini. Iloma wymianami grup – uczniowskich, sportowych, muzycznych, artystycznych, parafialnych i innych zaowocowały te relacje – trudno już zliczyć. Nieoceniona była pomoc z Radevormwaldu dla Służby Maltańskiej i nowotarskiego szpitala, także dekanatu Wipperfürth i archidiecezji w Kolonii przy sprowadzeniu do Galerii BWA „Jatki” wystawy „Obrazów Biblijnych” Marca Chagalla. Co najmniej kilka małżeństw zawiązało się przy okazji kontaktów z bratnimi miastami. O tym wspominali zaangażowani we współpracę nauczyciele – Konrad Nowak i Ewa Garbacz.

P3890996

Zadekretowana umową przyjaźń ze słowackim Kieżmarkiem trwa od ćwierć wieku, ale tak naprawdę – od stuleci: odkąd przyciągał Słowaków nowotarski jarmark. O tym, i o partnerstwie sprawdzonym przy realizowaniu wielu wspólnych trans granicznych projektów, mówił wiceprimator Kieżmarku, Karol Gurka, sam z polskimi korzeniami w Jurgowie.

P3900108

Najmłodsze partnerstwo – z gminą Stary Targ na Pomorzu, w której jedno z sołectw to właśnie Nowy Targ – mimo odległości rozwija się sympatycznie. Sołtys Mirosław Śrutkowski mówił przy Jubileuszu o drzewie jako o symbolu miłości i nowego życia. Zatem – zwłaszcza, gdy chodzi o zagranicę – miejmy nadzieję, że pandemia „odpuści” na tyle, by stłumione kontakty mogły znów rozkwitnąć.   

Fot. Anna Szopińska