robotydrogowe

Wykonawca remontu ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. informuje, że w dniach od 08.10.2021 r. do 22.10.2021 r. skrzyżowanie ul. Orkana z ul. Długą zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego.

Oznakowanie dotyczące zamknięcia przedmiotowego skrzyżowania wraz ze znakami na drogach dojazdowych zostanie wprowadzone w terenie przez Wykonawcę.

źródło: UM Nowy Targ