P3870389NOWY TARG. Miniony był nietypowy, w rozpoczęty niedawno wpisana jest jeszcze duża niepewność, a kolejny ma przynieś przełomową zmianę w nazwie i formule Uczelni. Podhalańska Wyższa zainaugurowała nowy rok uroczyście, choć w postaci hybrydowej. 

Do koncelebrowania Mszy św. dla studentów i kadry dydaktycznej, w kościele św. Katarzyny, został zaproszony biskup Damian Muskus. A z kościoła delegacja władz uczelni wraz z reprezentacją Uniwersytetu Trzeciego Wieku udała się przed ratusz, by złożyć kwiaty pod tablica upamiętniającą św. Jana Pawła II, następnie przed pomnik Orkana, gdzie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Trzecia wiązanka składana była już w siedzibie „Podhalanki” na Kokoszkowie, pod tablicą ufundowaną dla śp. marszałka województwa Marka Nawary. 

P3870379

Odśpiewanie „Gaudeamus” przypadło tym razem w udziale członkom „Młodego Podhala”, które w finale uroczystości ucieszyło przybyłych swoim występem. A wśród gości znaleźli się m.in. wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, włodarze miasta i powiatu, strażacy, leśnicy, goprowcy, przedstawiciele Podhalańskiego Szpitala, powiatowych służb i instytucji. Nie brakło i pierwszego, wieloletniego rektora, prof. Stanisława Hodorowicza oraz reprezentanta zaprzyjaźnionego Uniwersytetu w słowackim Preszowie.

Jak zapowiedział obecny rektor, dr hab. Robert Włodarczyk, priorytetem w tym roku akademickim będą oczywiście zajęcia stacjonarne, ale by mogły się one odbywać w tej postaci, jak największa liczba studentów powinna być zaszczepiona. Stąd apel w tej sprawie do młodzieży i osobisty przykład rektora.

Słowa wdzięczności kierował on także do ministerstwa edukacji i nauki, bo finansowe wsparcie resortu umożliwi w następnym roku akademickim utworzenie nowych kierunków, w tym informatyki ekonomicznej. 5 milionów zł przewidzianych jest na kolejne duże przedsięwzięcie, czyli cyfryzację. Ale największe zadanie, jakie stoi przed uczelnią to budowa Kampusu Stary Szpital dla potrzeb kierunków medycznych.

P3870464

Największa zmiana – prawna, w nazwie i strukturze - czeka jednak „Podhalankę” od przyszłego roku akademickiego. Powita go ona bowiem jako Podhalańska Akademia Nauk Stosowanych. Sprostanie wszystkim związanym z tym statusem wymogom nie było rzeczą łatwą, ale spełnia je ona już dziś. Motywacją do pracy i nauki będą z pewnością zapowiadane nagrody dla studentów kończących edukację z najlepszym wynikiem, ale też dla najlepszych dydaktyków.

P3870555

Wśród kilkunastu kierunków studiów nie ma już na „Podhalance” polonistyki i dziennikarstwa. Ale rozwijać się będą kierunki ekonomiczne i medyczne.  

Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego, pt. „Ekonomia i finanse – nauka czy sztuka?” zaproszony został prof. Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Fot. Anna Szopińska