IMG 2704

W środę, tj. 20 października br. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa o część do obsługi kajaków w ramach projektu: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko – słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”.

Rozpoczęcie wykonywania umowy następuje w dniu jej podpisania, a wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 12 miesięcy liczonym od dnia przekazania terenu budowy.

W ramach zadania przebudowana zostanie istniejąca przystań flisacka z planowanym wykorzystaniem jej na potrzeby przystani kajakowej, a dokładniej miejsca dobijania i miejsca odbijania na szlaku kajakowym po Dunajcu, wraz z budową ścieżek dojściowych oraz pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową, sportową i informacyjną.IMG 2705

Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykopy i przekopy, nasypy, konstrukcje żelbetowe, w tym: fundamenty, mury oporowe, słupy i belki, stropy murki siedziskowe, zbrojenie; remont murów i schodów, balustrady, wiaty ekspozycyjne, pomosty, remont nadbrzeży z betonu, elementy kamieniarskie, nawierzchnie betonowe i kamienne, trybuny i konstrukcje stalowe, mała architektura, budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, zieleń, tor kajakowy.

Całkowity koszt rozbudowy przystani wyniesie 2798700,00 zł brutto. Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Słowacja.

Źródło: UMiG Szczawnica/ oprac. AO