243306594 221894593307246 487326111279733073 n

Zakończyły się prace remontowo-budowlane przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem. Przedmiotem inwestycji było odprowadzenie wody opadowej z dachu nad wejściem głównym budynku szkoły oraz wykonanie drogi wewnętrznej - zatoki dla wysiadających i wsiadających dzieci, a także odcinka ciągu pieszego prowadzącego do wejścia do budynku. Koszt inwestycji wyniósł 415 tys. zł.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nowych nawierzchni w obrębie placu przed budynkiem (nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodniku) z wydzieleniem jezdni dla samochodów oraz miejscem do wysiadania i wsiadania, montaż krawężników i obrzeży, montaż bramy przesuwnej, elementów bezpieczeństwa ruchu pieszego w postaci barierek ochronnych, a także oznakowania poziomego. Dodatkowo wykonana została wycinka drzew i rekultywacja terenu, odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią.

Niezwykle ważnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie systemu odwodnienia i odprowadzania wód deszczowych, w skład którego wejdą kolektor deszczowy, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe, dzięki czemu wody opadowe będą przechwytywane i wprowadzane do projektowanego kolektora.

Realizowana inwestycja znacznie podniosła zarówno funkcjonalność użytkowania całej strefy przed budynkiem szkoły, jak i bezpieczeństwo uczniów, kadry nauczycielskiej i rodziców. Dzięki poprawie warunków poruszania się i dojazdu do placówki, znikną uciążliwości związane z koniecznością zatrzymywania się na ulicy Karłowicza, co skutkowało w godzinach rannych i popołudniowych korkowaniem się ruchu drogowego.

W wyniku działań inwestycyjnych poprawiła się również wygląd i estetyka placu manewrowego - dojścia i dojazdy wykonane były z betonu o zróżnicowanej szerokości, ukształtowaniu wysokościowym i kształcie. Dzięki zastosowaniu projektowanych rozwiązań materiałowych i geometrycznych nastąpiło dopasowanie drogi wewnętrznej - zatoki postojowej oraz chodników do istniejącego ukształtowania terenowego, co również wpłynęło na poprawę warunków bezpiecznego i przyjaznego użytkowania terenu.

Źródło: Miasto Zakopane/ oprac. AO