20211005 173707 HDR

Będzie przeprawa zastępcza - pisaliśmy na początku października. Na informacje na temat szczegółów planowanego rozwiązania czekaliśmy do tej pory. W międzyczasie PZD wprowadził ruch wahadłowy na moście, sygnalizację świetlną i ograniczenie tonażu do 3,5 t, tłumacząc swoją decyzję dokonaniem oględzin mostu i określeniem jego stanu jako przed awaryjny.

 Komplikuje to sytuację zarówno lokalnych przewoźników, jak i tamtejszych firm. Rozbiórkę mostu jednak wstrzymano na w niosek Wójta Gminy Łapsze Niżne. Według dostępnych na tą chwilę informacji przed wejściem w teren wykonawcy powinna zakończyć się budowa mostu tymczasowego.

Wójt Gminy Łapsze Niżne 28 września złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów o nieodpłatne udostępnienie rezerw strategicznych w postaci konstrukcji mostu składanego, co było przejawem determinacji samorządu w złagodzeniu skutków budowy mostu dla Mieszkańców gminy i lokalnego biznesu, z uwagi na fakt, iż inwestycja mostowa na rzece Białce została zaplanowana przez inwestora bez zapewnienia przeprawy tymczasowej czy bliskiego objazdu - informował  Wójt Gminy pan Jakub Jamróz. 18 października br. Gmina uzyskała pozytywną opinię o nieodpłatnym udostępnieniu mostu.

20211005 173025 HDR

Zarządca drogi dokonał zmiany organizacji ruchu na moście w Trybszu poprzez wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenie tonażu z 15 t do 3,5 t oraz ustawienie świateł. Wójt Gminy zawnioskował o modyfikację wprowadzonych ograniczeń poprzez pozostawienie ruchu wahadłowego bez ograniczenia tonażu. Z uwagi na pozostawienie wniosku gminy bez pozytywnego rozpatrzenia, mając na względzie szczególny interes społeczny - Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o umożliwienie korzystania z mostu przewoźnika świadczącego usługi komunikacji zbiorowej, co zostało uwzględnione przez PZD. Zgodnie z informacją zarządcy drogi zmiana organizacji ruchu na moście podyktowana była bardzo złym stanem technicznym mostu, dlatego została wprowadzona w trybie pilnym. Z informacji uzyskanych przez PZD wynika, że po oględzinach konstrukcji mostowej już 22 września br. wprowadzono na moście stan przed awaryjny.

247221657 1206450499866958 7477108125219589212 n

Na skutek nowych okoliczności w ocenie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych zaistniały przesłanki art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), na podstawie których Wójt Gminy Łapsze Niżne dnia 19 października br. złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań administracji publicznej w sytuacji kryzysowej.
Na wniosek Wójta Gminy prace budowlane zostały wstrzymane do 28 lutego 2022 r.. Inwestor stoi jednak na stanowisku, że początek marca 2022 r. należy traktować jako ostateczny termin przystąpienia do rozbiórki starego mostu bez względu na stopień zaawansowania budowy mostu tymczasowego, ponieważ jest to data dająca szansę na realizację inwestycji przed końcem 2022 r., a w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego do budowy mostu także gwarancję kwalifikowalności ponoszonych wydatków i ich częściowej refundacji.
 
W Gminie trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tymczasowej przeprawy mostowej. Most jest gotowy do wydania, co potwierdził Dyrektor Biura Logistyki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
 
20211005 173739 HDR