IMG 6762 1634979682

W piątek, tj 22 października br. w Tylmanowej w os. Brzegi odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu oraz symboliczne wbicie łopaty. 

Wydarzenie rozpoczęło się od briefingu dla mediów. Na moście w os. Brzegi w Tylmanowej zgromadzili się przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych. Swoją obecnością zaszczycili: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Klag Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu reprezentujący Katarzynę Węgrzyn-Madej Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.IMG 6674

Po zakończonym briefingu na placu budowy nowego mostu odbyło się symboliczne wbicie łopaty.  

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I - w km od 3+387,00 do km 3+718,00, na odcinku II - w km od 5+533,00 do km 5+636,00, na odcinku III - w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 5+749,80 do km 5+854,20) wraz z przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 w miejscowości Tylmanowa” jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7 591 468,93 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 060 979,28 zł) oraz środków Województwa Małopolskiego (3 000 000, 00 zł). Koszt całej inwestycji po przetargu wynosi: 12 652 448,21 zł i jest to największa kwotowo pojedyncza inwestycja w historii Gminy Ochotnica Dolna.

Inwestycja obejmuje budowę obiektu mostowego z przebudową skrzyżowania. Most o nośności 40 t będzie miał 104 m długości, 9 m szerokości. Planowany termin oddania do użytku mostu to 28.02.2023r. Zakończenie rozbudowy drogi gminnej Łęg Dolny Brzegi w Tylmanowej planuje się na 29.09.2023 r.

Wąska przeprawa, którą do tej pory mogły przejechać samochody do 2,5 ton służyła mieszkańcom przez 54 lata.

Źródło: UG Ochotnica Dolna/ oprac. AO