1 1

„Za wyjątkowe zasługi dla polskiej turystyki, a w szczególności za obronę polskiej branży turystycznej w kryzysie pandemii” - dziennikarze ekonomiczni dziennika Rzeczpospolita przyznali zaszczytny tytuł sekretarzowi stanu Andrzejowi Gutowi-Mostowemu oraz departamentowi turystyki.

Nagrody przyznano osobom, których praca długoterminowo wpływa na rozwój i podnoszenie jakości polskiej turystyki. Rozwiązania dla turystyki znajdują w rządowych pakietach pomocowych istotne miejsce.

- Żyjemy w cieniu pandemii, którą jako pierwsza odczuła branża turystyczna. W błyskawicznym tempie powstały rozwiązania pomocowe, aby chronić miejsca pracy i płynność finansową polskich firm. Razem z departamentem turystyki, którym mam przyjemność kierować, udało nam się wspólnie wypracować takie rozwiązania pomocowe, które zabezpieczyły nasz rynek turystyczny. – powiedział sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy. I dodał:

- Potrzeba podróżowania jest w Polakach bardzo silna, a dodatkowo wypracowaliśmy narzędzia ożywienia popytu, takie jak np. bon turystyczny - rekordowo wykorzystywany przez rodziny. Już blisko 2 mld z puli 4 mld zł wpłynęło do polskich przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem bonuTo realna pomoc dla dzieci i branży turystycznej oraz bardzo ważny program społeczno-gospodarczy.

Docenione przez ekspertów, najważniejsze instrumenty wsparcia branży turystycznej w kryzysie wywołanym pandemią Covid-19, które inicjowano i wypracowano w departamencie turystyki pod kierunkiem wiceministra Guta-Mostowego: ·

Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną do 180 dni i odroczenie konieczności zwrotu wpłat klientom biur podróży. Odstąpienie z powodu wybuchu epidemii wirusa Sars-CoV2 od umowy lub rozwiązanie jej przez organizatora turystyki i odroczenie o 180 dni konieczności zwrotu wpłat klientom biur podróży - skuteczne po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o decyzji. ·

Turystyczny Fundusz Zwrotów – dobra praktyka dla stabilizacji branży. 300 mln zł z TFZ trafiło do ponad 100 tys. osób, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej i jej nie odbyły z powodu pandemii. TFZ zapobiegł wielu niewypłacalnościom organizatorów turystyki i pozwoliło na utrzymanie konkurencyjności na rynku. ·

Turystyczny Fundusz Pomocowy TFP zapewnia pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości imprez turystycznych z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności. ·

Wsparcie finansowe przedsiębiorców turystycznych oraz innych podmiotów branży (m. in. umorzenie składek społecznych, postojowe, itd.), wypłaty z tarcz antykryzysowych. Działania podejmowane w celu wsparcia podaży i odbudowy popytu. Wsparcie finansowe m. in. umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, postojowe, dopłaty do wynagrodzeń, mikrodotacje. ·

Polski Bon Turystyczny 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł dla dziecka z niepełnosprawnością na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego na terenie Polski.

2 1