250072174 419998126503984 5428153252248546760 n

Sukces absolwenta Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa - Wojciecha Lei w Podczerwonem Dominika Rafacza, studenta Politechniki Warszawskiej. Młody naukowiec został laureatem programu stypendialnego Fundacji Lotto za świetne wyniki w nauce, aktywność w kołach naukowych, prowadzenie badań i popularyzowanie nauki. 

Dominik Rafacz — studiuje na kierunku Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Od ponad dwóch lat angażuje się jako bioinformatyk w badania prowadzone między innymi w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz na Politechnice Wrocławskiej. Brał udział przy projektowaniu algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania pewnych własności białek, a także współtworzył programy do analizy wyników eksperymentów laboratoryjnych. Jest współautorem dwóch prac naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach.

Źródło: Facebook Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa - Wojciecha Lei w Podczerwonem/ oprac. AO

Zdjęcie: Politechnika Warszawska