ostrowRozmowa z Jerzym Ostrowskim – naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w nowotarskim starostwie
- W całym kraju można się spodziewać sporego zamieszania w związku z EURO 2012. Jak jest na to przygotowany powiat nowotarski?

- Kilka dni wcześniej odbyliśmy zorganizowaną przez starostę, jako szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, naradę ze wszystkim służbami, które mają swój udział w czuwaniu nad bezpieczeństwem: strażą pożarną, policją, Sanepidem, Strażą Graniczną. Od początku Mistrzostw Europy chcieliśmy bowiem postawić w stan pogotowia służby odpowiedzialne za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

- Jakiego rodzaju zagrożenia mogą wystąpić na terenie powiatu w związku z tą – bądź co bądź co bądź – nadzwyczajną sytuacją?

- Mamy w swoim terenie ok. szesnastu przejść granicznych, w tym tranzytowe Chyżne, gdzie możemy się spodziewać wzmożonego napływu kibiców z kierunku południowego, zwłaszcza z Chorwacji i Włoch.

- Dlatego została wznowiona kontrola graniczna. W jaki sposób będzie sprawowana?

- Z informacji, jakie mam od Straży Granicznej w Zakopanem wynika, że będą to wzmożone kontrole grup mobilnych, o charakterze wyrywkowym, zwłaszcza na najbardziej uczęszczanych trasach, przede wszystkim na trasie Chyżne – Rabka – Kraków.

- A jak będzie przez czas mistrzostw funkcjonować policja?

- Ponieważ na naszym terenie nie odbywają się mecze, istnieje prawdopodobieństwo delegowania policjantów do Krakowa. Ma tam pojechać łącznie ok. 100 funkcjonariuszy z powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego. Komendanci powiatowi musieli przewidzieć, jak będą pełnić służbę ci, którzy pozostali, czy poczucie bezpieczeństwa ludności nie ucierpi. Policja wodna podległa Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie będzie prowadzić działania na obszarze Jeziora Czorsztyńskiego i wzdłuż Dunajca. „Drogówka" ma monitorować płynność ruchu na głównej arterii komunikacyjnej.

- Służby sanitarne natomiast chyba nie spodziewają się wyjątkowych zagrożeń związanych z EURO?

- Ale czas mistrzostw zbiega się z początkiem wzmożonego ruchu wakacyjnego i funkcjonowaniem targowisk w letnich warunkach. Dużym utrudnieniem w pracy Sanepidu są ubiegłoroczne zmiany przepisów uniemożliwiające kontrolowanie stanu obiektów przed przyjęciem grup.

- Przewidywane są jakieś nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z pojawieniem się a nowotarskim lotnisku mobilnej platformy?

- Ma się ona składać ze Strefy Kibica z telebimem i części gastronomicznej. Uzgodnienia z organizatorami, którzy działają z ramienia UEFA, prowadził burmistrz.