karlakRozmowa z wójtem gminy Jabłonka Antonim Karlakiem.

Panie Wójcie otrzymał Pan jednogłośnie absolutorium, czyli radni zatwierdzili Pana sprawozdanie finansowe bez uwag, uzyskało ono też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co Pan czuje?
Jestem zadowolony z życia, dumny z naszego samorządu, pracowników i mieszkańców.
A jakie były w mijającym roku najtrudniejsze zadania?
Udało nam się oddać do użytku Centrum Kultury Górnej Orawy, inwestycję, która kosztowała 10 mln zł! To było ogromne przedsięwzięcie. Podjęliśmy też decyzję w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chyżnem, co będzie kosztowało ok. 10 mln złotych. Ważnym zadaniem była też budowa Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce, w końcu Orawę stać na własną klinikę. Trudne były też zadania z zakresu oświaty, takie jak: rozbudowa szkół w Zubrzycy Dolnej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej.
A co udało się gminie pozyskać?
Z ochrony środowiska uzyskaliśmy środki transgraniczne na wsie Podwilk i Chyżne. W Podwilku już trzeci rok prowadzimy kanalizację, za chwilę ruszamy z trzecim etapem. W 2010 roku oddaliśmy w wiosce do użytku oczyszczalnię ścieków. Do 2014 będzie skanalizowany w 93 procentach Podwilk, a w 98 procentach cała gmina.
A jakie plany?
Teraz został ogłoszony przetarg w Orawce na budowę kanalizacji. Kosztorys inwestorski opiewa na 10 mln 800 tys. zł. W pierwszy dzień zjazdu 19 lipca oddajemy natomiast Orawskie Centrum Zdrowia.