1RABKA-ZDRÓJ. Prawie jednogłośnie radni zdecydowali u udzieleniu burmistrz Ewie Przybyło absolutorium. Nic w tym dziwnego, skoro zarówno przychody, jak i rozchody zostały zrealizowane w 100 procentach, a dochody aż w 99, 74 procentach oraz wydatki budżetowe w 96, 66 procentach!

Rabczańska Burmistrz otrzymała też pozytywna opinię komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Imponująco wyglądała przedstawiona lista wykonanych w ubiegłym roku inwestycji, które pochłonęły ponad 30 procent budżetu. Wśród najważniejszych wykonanych zadań były: rewitalizacja parku, budowa wieży widokowej, rozpoczęcie 2budowy Sali gimnastycznej na Słonem, przebudowa chodnika przy Chopina, remonty I etapów ulic Poniatowskiego i Kościuszki, przebudowa drogi Traczykówka – Kuśmierska, czy budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Slusarczykówka, remont mostu w ciągu ulicy Kasprowicza, czy remonty bocznych ulic. Sporo zdziałano w ubiegłym roku i w sołectwach. W Chabówce 3przebudowano drogę do osiedla Worwowo, czy odremontowano most do skansenu taboru kolejowego, z kolei w Ponicach wśród ważniejszych inwestycji była przebudowa drogi do osiedla Skawskówka, odbudowa mostu i przebudowa chodnika n4a drodze wiodącej od szkoły do kościoła. Także w Rdzawce zbudowano chodnik, wyremontowano remizę oraz przebudowano drogi m. in. do osiedli Kubanówka i Zarębek.5
Warto dodać, że gminie udało się też pozyskać całkiem spore dotacje. Tylko na same świadczenia rodzinne ponad 4 mln 788 zł. Gmina przekazała też dotacje na edukację. Gimnazjum Świętej Rodziny otrzymało – ponad 758 tys. zł, przedszkole Wołynianka – ponad 98 tys. zł, a przedszkole Happy Teddy – ponad 25 tys. zł.

Wszystkie zdjęcia Jan Ciepliński. 6