wojewodzcyNOWY TARG. Radni wojewódzcy z komisji Ochrony Środowiska, członkowie Zarządu Sejmiku województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele firm komunalnych odwiedzili stolice Podhala. Głównym powodem wizyty był Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, którego uchwalenie planowane jest przez sejmik na 2 lipca.

Dariusz Jabcoń, kierownik referatu ds. Ochrony Środowiska podczas spotkania zaprezentował podjęte do tej pory przez miasto działania. Są one konsekwencją wprowadzonych z początkiem roku zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uczestnicy wśród których byli: Jacek Krupa – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jan Grabski, dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Adam Domagała, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Małopolskiego, Franciszek Bachleda-Księdzulorz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i członek Komisji Ochrony Środowiska, odwiedzili sortownię odpadów komunalnych IB.