9POWIAT NOWOTARSKI. Trzech 14-latków mieszkańców Lipnicy Małej ukradło quada i motorower. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny dla nieletnich. Grozi im, z powodu młodocianego wieku, co najwyżej „poprawczak".


Do zdarzeń miało dojść pomiędzy 14, a 17 września. To wówczas – jak wyjaśnia asp. Roman Wolski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu – nieznani sprawcy, w nieustalonych bliżej godzinach ukradli najpierw mieszkance Lipnicy Małej quada 110n/n, produkcji chińskiej i bez numerów rejestracyjnych, a potem motorower. – Po uprzednim zerwaniu kłódki w drzwiach wejściowych do pomieszczenia gospodarczego – wyjaśnia rzecznik. Dodaje, że po wejściu do środka skradli motorower należący mieszkańca Lipnicy Małej o wartości 400 złotych. - W wyniku podjętych działań pojazdy odzyskano, a sprawców w wieku 14 lat zatrzymano. Okazali się nimi mieszkańcy Lipnicy Małej, który po wykonaniu przez policję czynności zostali zwolniony. Wobec nieletnich sprawców czynów karalnych decyzję podejmie sąd rodzinny dla nieletnich.
Tymczasem warto przypomnieć, że w przypadku nastolatków do lat 13, całkowita odpowiedzialność za ich czyny spoczywa na rodzicach, czy opiekunach prawnych. Powyżej 13 roku życia aż do 17 lat sami młodociani odpowiadają przed sądem rodzinnym, który co najwyżej może ich skierować do poprawczaka. Sąd rodzinny nie może bowiem zastosować kary ograniczenia wolnościowego, ale jedynie dozór kuratora, naganę, upomnienie, w bardziej drastycznych przypadkach poprawczak w zawieszeniu, a wreszcie poprawczak. Gdy nastolatkowie kończą już 17 rok życia za swe przestępstwa przed sądem dla dorosłych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku bardziej drastycznych przestępstw czasami jednak nawet 16-latkowie mogą być potraktowani, jak dorośli.