pobrane 3

MAŁOPOLSKA. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU to kompleksowe wsparcie dla pracodawców i pracowników. PZU zapewnia pracodawcom wszechstronną pomoc we wdrażaniu PPK oraz ich obsłudze na co dzień. Pracownikom oferuje nowoczesny system internetowy, dzięki któremu mogą na bieżąco kontrolować swoje oszczędności, a także benefity w postaci m.in. wysokich zniżek na ubezpieczenia czy darmowych badań lekarskich.

Dowodem zaufania wobec PZU i atrakcyjności jego oferty są liczby. Już 1 lipca, w pierwszych godzinach po starcie Pracowniczych Planów Kapitałowych, umowy o zarządzanie PPK podpisało z PZU kilkadziesiąt firm. Dziś ich liczba zbliża się do 300. Zatrudniają łącznie ponad 100 tysięcy pracowników. Wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU, są tacy potentaci, jak PKN Orlen, największa spółka w Europie Środkowo-Wschodniej, a także Grupa Energa, jeden z największych w kraju dostawców energii elektrycznej.

Według dziennika „Rzeczpospolita”, w ciągu niespełna dwóch miesięcy, PZU stał się jednym z dwóch liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na ofertę PZU zdecydowali się pracodawcy z całej Polski, reprezentujący niemal wszystkie branże. Wśród nich wielu, którzy nie współpracowali wcześniej z PZU.

Zero opłat

Jeszcze w kwietniu, na trzy miesiące przed startem PPK, PZU ogłosił, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za prowadzenie Planów. – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami – tłumaczył tę decyzję prezes PZU Paweł Surówka. Spółka chce w ten sposób wspierać budowanie oszczędności Polaków i polskiego kapitału.

To jednocześnie przemyślana biznesowa decyzja. Im więcej pracodawców zdecyduje się na ofertę PZU w przyszłości, tym niższe opłaty będzie mogła zaoferować w przyszłości spółka. Według planów nie będą one z reguły przekraczać połowy maksymalnej stawki określonej w ustawie na 0,5 proc.

Pomoc i wsparcie

Priorytetem PZU jest wszechstronna pomoc i wsparcie przy obsłudze PPK. Spółka dysponuje odpowiednim potencjałem, by je zapewnić na szeroką skalę. Ma jedną z największych sieci placówek w Polsce, która liczy ponad 400 oddziałów. Ma 2500 doradców klienta indywidualnego i 300 klienta biznesowego.

Chce do minimum ograniczyć zaangażowanie pracodawców, zdejmując z nich ciężar jak największej liczby obowiązków związanych z wdrażaniem i prowadzeniem PPK. Chce zapewnić pracownikom wygodną obsługę i kontrolę ich rachunków w PPK.

Nowoczesny serwis dla pracodawców

Już w maju PZU uruchomił nowoczesny internetowy serwis e-PPK, służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów. Bezpłatny i przyjazny dla użytkowników serwis umożliwia pracodawcom przekazywanie list pracowników, ich wpłat i dyspozycji. Zaletą serwisu e-PPK jest automatyczna kontrola wprowadzanych danych i sygnalizowanie błędów. – To przykład, jak dzięki dobrze przemyślanym informatycznym rozwiązaniom można ułatwić skomplikowane zadanie, jakim jest obsługa PPK – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

PZU oferuje również pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr oraz materiały szkoleniowe i informacyjne dla pracowników. Udostępnia pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracowników, kończące się testem wiedzy o PPK i wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkolenie i zdanie testu. Chce w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, do których należy przekazanie pracownikom informacji na temat zasad funkcjonowania PPK.

Wygoda i korzyści dla pracowników

W sierpniu wystartował bezpłatny internetowy serwis do obsługi PPK przez pracowników. Umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na ich rachunek w PPK przez pracodawcę oraz składanie zleceń. – Stawiamy na funkcjonalność i wygodę. Oferujemy pracownikom łatwy dostęp do ich rachunków dzięki intuicyjnej w użytkowaniu i dostępnej o każdej porze platformie inPZU. Mogą z niej korzystać także przy użyciu smartfonów – wyjaśnia wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Platforma inPZU to wiele możliwości i usług pod jednym adresem. W panelu PPK pracownicy znajdą informację o stanie swoich oszczędności i dokonywanych wpłatach, a także o wycenie i stopie zwrotu funduszy PPK. Mogą składać zlecenia dotyczące m.in. wysokości wpłat, podjęcia pieniędzy, a także decydować o zmianie sposobu inwestowania ich oszczędności.

Oferta PZU dla pracowników, którzy zdecydują się na oszczędzanie w PPK, to również sięgające 40 procent zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe oraz darmowe badania w placówkach PZU Zdrowie.

Pewność i zaufanie

Grupa PZU szczyci się jedynym z najdłuższych na polskim rynku doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Jest też rynkowym liderem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych.

PZU ma największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez międzynarodową agencję S&P. Rentowność PZU niemal dwukrotnie przekracza średnią dla ubezpieczeniowych spółek w Europie, a zyski netto w pierwszym półroczu 2019 roku były najwyższe w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ma to olbrzymie znacznie. Według sondaży wiarygodność i doświadczenie należą do ważniejszych kryteriów przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.