plakat debata społeczna Krościenko wer2 popr 1

Komendant Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem oraz Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zapraszają wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 15.30 w sali budynku Urzędu Gminy w Krościenku ul. Rynek 35.

Temat debaty: „Nieprawidłowe parkowanie w miejscowości Hałuszowa na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową - „Przełęcz Osice””.

Debata skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problemem parkowania w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową - „Przełęcz Osice” .

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń oraz wyrażenia swojej opinii i przedstawienia swoich propozycji dla rozwiązania problemu.